Isg Katip | Simurg Sağlık

Posts Tagged ‘isg katip’

İSG Kanunu, 01.07.2020 itibariyle Kamu Kurumları ve 50’den Az  Çalışanı Olan Az Tehlikeli Sınıftaki Tüm İşyerlerini Kapsadı.

Cumartesi, Temmuz 4th, 2020

KANUN HERKESİ KAPSIYOR

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ilk olarak 2013 yılı itibariyle, tüm işverenleri ve çalışanları kapsayarak uygulanmaya başlanmıştır. Kanun içeriğinden 1 Temmuz 2020′de devreye giren kısım;  50 çalışan sayısından daha az kişiyle az tehlikeli sınıfta faaliyet gösteren işletmeler ile KAMU KURUMLARI’NDA,  iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekiminden İSG-Katip ataması ile sürekli  İSG hizmeti alınmasıdır.

Bahsi geçen tüm bu kurumlar için; Aşağıda bazı başlıkları verilen İSG kanunu yükümlülükleri zaten 2013 yılından beri devam etmektedir.

1. Tüm Çalışanların Sertifikalı İSG Eğitimi Alınması
2. İSG Risk Değerlendirme Raporu Hazırlanması
3. Acil Durum Planları, Yangın, Tahliye Eğitimi ve Tatbikatları (Yılda 1)
4. Çalışanlar arasından belirli kişilerin ilkyardımcı sertifikası alması
5. Koruyucu donanım ve ekipmanların (KKD) belirlenmesi, tedariği, eğitimi, teslim tutanağı
6. İSG talimatlarının ve prosedürlerin hazırlanması
7. İşyerinde kullanılması gereken iş güvenliği işaretlerinin belirlenmesi
8. İşe giriş sağlık raporu alınması
9. Ortam ölçümleri, mühendislik kontroller vs.

Küresel olarak yeni bir risk ve acil durum olarak ortaya çıkan, COVID-19 Pandemisi ile mücadele kapsamında işyerlerinde alınacak  konrol ve önleme çalışmaları da İSG hizmet alanına girmektedir.

Bakanlığın İş müfettişlerinin rutin denetimleri dışında; İş Kazası, Meslek Hastalığı, Çalışan Şikâyeti, Sigorta işlemleri, Yangın, deprem gibi afetlerde işverenden İSG kanunu yükümlülükleri sorgulanmaktadır. İşverenlere kusuru oranında hukuki yaptırımlar ve idari para cezaları uygulanmaktadır.

İşyeri Tehlike Sınıfları

  1. Az Tehlikeli Sınıflar; Büroda hizmet verenler (avukatlar, muhasebeciler, gümrükçüler, emlakçılar, reklam ajansları…), Eczaneler, Lokantalar, Oteller, Okullar, Yurtlar, Perakende Mağazalar, Marketler, Apartmanlar,  Basit tarzda tekstil imalatı ve gıda imalat ve satış işleri vb.
  2. Tehlikeli Sınıflar;Dişçiler, Kuaförler, Film Yapım Şirketleri, kasaplar, ayakkabı ve mobilya imalathaneleri gibi fabrikalar vb.
  3. Çok Tehlikeli Sınıflar; Yapı – İnşaat Sektörü, Maden – Metal – Kimya Sanayi, Hastaneler vb.

Buraya tıklayarak Tehlike Sınıfınızı öğrenin.

Simurg OSGB olarak biz; İş sağlığı ve güvenliğini uyulacak kanuni bir mecburiyetten ziyade çalışanların sağlığını ve güvenliğini sağlayan,  kaliteyi ve verimliliği artıran bir YATIRIM olarak görülmesi gerektiğine inanıyoruz. Bilimsel olarak kanıtlandığı gibi, gerekli önlemler alınarak iş kazaları %98, meslek hastalıkları ise %100 engellenebilmektedir.

KAZALAR TEMENNİ EDEREK DEĞİL TEDBİR ALINARAK ÖNLENİR.

ÖNLEMEK ÖDEMEKTEN UCUZDUR.

 

 

Bookmark and Share