Mevzuat | Simurg Sağlık

AÇIKLAMA

YAYIN TARİHİ

KANUNLAR
6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu (Yeni) 30.06.2012
6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu (Yeni) 14.02.2011

4857 Sayılı İş Kanunu
(Mülga)
10.06.2003

YÖNETMELİKLER
İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinin Desteklenmesi Hakkında Yönetmelik
(Yeni)
24.12.2013
İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk
ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

(Yeni)
11.10.2013
İşyeri Hekimlerinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik
(Yeni)
20.07.2013
Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul
ve Esasları Hakkında Yönetmelik

(Yeni)
15.05.2013
İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık
ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği
25.04.2013
İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Hakkında Yönetmelik 18.01.2013
İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği 29.12.2012
İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik 29.12.2012
İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği 29.12.2012
İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik 10.02.2004

GENELGELER / TEBLİĞLER
Çok Tehlikeli İşlerde Görevlendirilebilecek (C) Sınıfı İş Güvenliği Uzmanları Hakkında Tebliğ (İptal) 14.06.2013
İşyeri Tehlike Sınıfları Listesi (Yeni) 29.03.2013

DİĞER
İSG Yönetmeliği Ekleri 29.12.2012
6331 Sayılı Kanunun Yürürlüğe Gireceği İşyerleri Tarihleri 30.06.2012
Bookmark and Share