Archives for Eylül 2019 | Simurg Sağlık

Archive for Eylül, 2019

Emniyet Müdürlükleri Çalışanlarına İSG Eğitimeleri

Çarşamba, Eylül 25th, 2019

Sivas İl ve İlçe Emniyet Müdürlükleri çalışanlarının 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında Temel İş Sağlığı ve İş Güvenliği Eğitimleri, 24- 26/09/2019 tarihlerinde,  Simurg OSGB tarafından gerçekleştirilmiştir.
İl ve İlçe Emniyet Müdürlükleri çalışanlarına bu kapsamda ,
1 – GENEL KONULAR
    a) Çalışma mevzuatı ile ilgili bilgiler
    b) Çalışanların yasal hak ve sorumlulukları
    c) İş yeri temizliği ve düzeni
    d) İş kazası ve meslek hastalıklarından doğan hukuki sonuçlar
2 – SAĞLIK KONULARI
    a) Meslek hastalıklarının sebepleri
    b) Hastalıktan korunma prensipleri
    c) Biyolojik ve psiko-kimya risk etmenleri
    d) İlk yardım
3 – TEKNİK KONULAR
      a) Kimyasal , fiziksel ve ergonomik risk etmenleri
      b) Elle kaldırma , taşıma
      c) Parlama, parlatma ve yangından korunma
      d) İş ekipmanlarının güvenli kullanımı
      e) Ekranlı araçlarla çalışma
      f) Elektrik tehlikeleri , riskleri ve önlemleri
      g) İş kazalarının sebepleri ve korunma prensipleri
      h) Kişisel koruyucu ve donanım kullanımı
      ı) İş sağlığı ve güvenliği genel kuralları ve güvenlik kültürü
      i) Tahliye ve kurtarma
   konularında eğitimler yapılmış ve çalışanların periyodik muayeneleri de yapılarak,  sağlık raporları düzenlenmiştir.
Simurg OSGB olarak Sivas İl ve İlçe Emniyet Müdürlüğü çalışanlarına sağlıklı ve iş kazasız bir çalışma hayatı diliyoruz
Bookmark and Share