Simurg OSGB Hizmetleri

OSGB Hizmetlerimiz

İşyeri Hekimi İŞ SAĞLIĞI HİZMETLERİ

 • İşe Giriş Sağlık Raporu
 • Meslek Hastalıkları Önleyici Faaliyetler
 • Periyodik Sağlık Muayenesi
 • Çalışma Yaşamında Sağlık Gözetimi
 • Eğitim ve Bilgilendirme

 

İş Güvenliği İŞ GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ

 • Risk Analizi
 • İş Güvenliği Eğitimi
 • Yangın Eğitimi
 • Teknik Periyodik Kontroller
 • Acil Durum Eylem Planı
 • Risk Tehlike Değerlendirmesi
Bookmark and Share