Archives for Kasım 2014 | Simurg Sağlık

Archive for Kasım, 2014

Yeni İş Güvenliği Eylem Planı

Cuma, Kasım 14th, 2014

iste_hukumetin_is_guvenligi_eylem_planiBaşbakan Davutoğlu, yeni iş güvenliği eylem planını açıkladı.

1. Çok tehlikeli işlerde çalışan 2 milyon 700 bin çalışanımıza mesleki yeterlilik belgesi alma zorunluluğu getireceğiz. Bundan sonra inşaat işçisi diye, amele diye bir kavram yok. İşçilerimizin profesyonel olarak yaptıkları işle ilgili mesleki formasyonu, sertifikası olacak.

2. Üniversite ve meslek yüksek okullarına zorunlu iş sağlığı ve güvenliği dersi getirilecek.

3. Yapı denetim firmalarına iş sağlığı ve güvenliği konusunda sorumluluk getirilecek.

4. İnşaatlarda şantiye şefine iş güvenliği uzmanı olma şartı getirilecek.

5. Yaptırımlarda ödül.ceza dengesi getireceğiz, iş kazası olmayan iş yerlerini ödüllendireceğiz. Örneğin çok tehlikeli iş kategorisindeki bir firmada 3 yıl içinde iş kazası yoksa, işsizlik primini yüzde 2 değil yüzde 1 olarak tahsil edeceğiz. Ancak ölümlü iş kazası meydana gelen bir iş yerinde yüzde 2 değil yüzde 3 olacak.

6. İdari para cezalarında ciddi artışlar yapılacak.

7. Kimse üretim zorlamasında bulunamayacak.

8. Rödovans sözleşmelerini 15 yıldan az olmayacak şekilde yapılacak.

9. Kamuda rödövans olacak ama bütünüyle başka işverene devredilemeyecek. Özel sektörde rödovans olmayacak.

10. Acil durdurma halleri müfettiş insiyatifine bırakılmadan karar alınacak.

11. İşveren ölümlü iş kazasında kusurlu bulunursa ceza kanununda yer alan cezaya ilaveten 2 yıl kamu ihalelerinden men edilecek.

12 . Yer altı planlarının üç boyutlu hazırlanması zorunlu olacak.

13. Kamu ihalelerinde iş sağlığı ve güvenliğine yönelik bir kalem olacak.

14. Standartlara uygun kişisel donanım sağlamayan iş verene idari para cezası verilecek.

15. Madenler iki yoldan yer üstüne bağlanacak.

16. Maden çalışmalarında her aşama elektronik ortamda kaydedilecek. Bilgiler bilgisayara işlenecek. Aynı anda Enerji Bakanlığı’nda bilgiler geçilecek. An be an durumu takip edebilecek.

17. Maden ve inşaat sektöründe iş sağlığı teftişleri görüntülü ve fotoğraflı olacak. Müfettişler bizzat görüntüleyecek. Acil durumlarda çıkış için fosforlu hayat hattı yapılacak.

18. Yılda 1 olan acil durum plan ve tatbikatların 6 ayda bir yapılacak. Tatbikat yapılıp bildirimle yetinilmeyecek. Sadece madenlerdeki şikayetleri değerlendirmek için ayrı bir hat kurulacak.

Bookmark and Share