Iş Sağlığı Ve Güvenliği | Simurg Sağlık

Posts Tagged ‘iş sağlığı ve güvenliği’

İSG Kanunu, 01.07.2020 itibariyle Kamu Kurumları ve 50’den Az  Çalışanı Olan Az Tehlikeli Sınıftaki Tüm İşyerlerini Kapsadı.

Cumartesi, Temmuz 4th, 2020

KANUN HERKESİ KAPSIYOR

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ilk olarak 2013 yılı itibariyle, tüm işverenleri ve çalışanları kapsayarak uygulanmaya başlanmıştır. Kanun içeriğinden 1 Temmuz 2020′de devreye giren kısım;  50 çalışan sayısından daha az kişiyle az tehlikeli sınıfta faaliyet gösteren işletmeler ile KAMU KURUMLARI’NDA,  iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekiminden İSG-Katip ataması ile sürekli  İSG hizmeti alınmasıdır.

Bahsi geçen tüm bu kurumlar için; Aşağıda bazı başlıkları verilen İSG kanunu yükümlülükleri zaten 2013 yılından beri devam etmektedir.

1. Tüm Çalışanların Sertifikalı İSG Eğitimi Alınması
2. İSG Risk Değerlendirme Raporu Hazırlanması
3. Acil Durum Planları, Yangın, Tahliye Eğitimi ve Tatbikatları (Yılda 1)
4. Çalışanlar arasından belirli kişilerin ilkyardımcı sertifikası alması
5. Koruyucu donanım ve ekipmanların (KKD) belirlenmesi, tedariği, eğitimi, teslim tutanağı
6. İSG talimatlarının ve prosedürlerin hazırlanması
7. İşyerinde kullanılması gereken iş güvenliği işaretlerinin belirlenmesi
8. İşe giriş sağlık raporu alınması
9. Ortam ölçümleri, mühendislik kontroller vs.

Küresel olarak yeni bir risk ve acil durum olarak ortaya çıkan, COVID-19 Pandemisi ile mücadele kapsamında işyerlerinde alınacak  konrol ve önleme çalışmaları da İSG hizmet alanına girmektedir.

Bakanlığın İş müfettişlerinin rutin denetimleri dışında; İş Kazası, Meslek Hastalığı, Çalışan Şikâyeti, Sigorta işlemleri, Yangın, deprem gibi afetlerde işverenden İSG kanunu yükümlülükleri sorgulanmaktadır. İşverenlere kusuru oranında hukuki yaptırımlar ve idari para cezaları uygulanmaktadır.

İşyeri Tehlike Sınıfları

  1. Az Tehlikeli Sınıflar; Büroda hizmet verenler (avukatlar, muhasebeciler, gümrükçüler, emlakçılar, reklam ajansları…), Eczaneler, Lokantalar, Oteller, Okullar, Yurtlar, Perakende Mağazalar, Marketler, Apartmanlar,  Basit tarzda tekstil imalatı ve gıda imalat ve satış işleri vb.
  2. Tehlikeli Sınıflar;Dişçiler, Kuaförler, Film Yapım Şirketleri, kasaplar, ayakkabı ve mobilya imalathaneleri gibi fabrikalar vb.
  3. Çok Tehlikeli Sınıflar; Yapı – İnşaat Sektörü, Maden – Metal – Kimya Sanayi, Hastaneler vb.

Buraya tıklayarak Tehlike Sınıfınızı öğrenin.

Simurg OSGB olarak biz; İş sağlığı ve güvenliğini uyulacak kanuni bir mecburiyetten ziyade çalışanların sağlığını ve güvenliğini sağlayan,  kaliteyi ve verimliliği artıran bir YATIRIM olarak görülmesi gerektiğine inanıyoruz. Bilimsel olarak kanıtlandığı gibi, gerekli önlemler alınarak iş kazaları %98, meslek hastalıkları ise %100 engellenebilmektedir.

KAZALAR TEMENNİ EDEREK DEĞİL TEDBİR ALINARAK ÖNLENİR.

ÖNLEMEK ÖDEMEKTEN UCUZDUR.

 

 

Bookmark and Share

Yeni İş Güvenliği Eylem Planı

Cuma, Kasım 14th, 2014

iste_hukumetin_is_guvenligi_eylem_planiBaşbakan Davutoğlu, yeni iş güvenliği eylem planını açıkladı.

1. Çok tehlikeli işlerde çalışan 2 milyon 700 bin çalışanımıza mesleki yeterlilik belgesi alma zorunluluğu getireceğiz. Bundan sonra inşaat işçisi diye, amele diye bir kavram yok. İşçilerimizin profesyonel olarak yaptıkları işle ilgili mesleki formasyonu, sertifikası olacak.

2. Üniversite ve meslek yüksek okullarına zorunlu iş sağlığı ve güvenliği dersi getirilecek.

3. Yapı denetim firmalarına iş sağlığı ve güvenliği konusunda sorumluluk getirilecek.

4. İnşaatlarda şantiye şefine iş güvenliği uzmanı olma şartı getirilecek.

5. Yaptırımlarda ödül.ceza dengesi getireceğiz, iş kazası olmayan iş yerlerini ödüllendireceğiz. Örneğin çok tehlikeli iş kategorisindeki bir firmada 3 yıl içinde iş kazası yoksa, işsizlik primini yüzde 2 değil yüzde 1 olarak tahsil edeceğiz. Ancak ölümlü iş kazası meydana gelen bir iş yerinde yüzde 2 değil yüzde 3 olacak.

6. İdari para cezalarında ciddi artışlar yapılacak.

7. Kimse üretim zorlamasında bulunamayacak.

8. Rödovans sözleşmelerini 15 yıldan az olmayacak şekilde yapılacak.

9. Kamuda rödövans olacak ama bütünüyle başka işverene devredilemeyecek. Özel sektörde rödovans olmayacak.

10. Acil durdurma halleri müfettiş insiyatifine bırakılmadan karar alınacak.

11. İşveren ölümlü iş kazasında kusurlu bulunursa ceza kanununda yer alan cezaya ilaveten 2 yıl kamu ihalelerinden men edilecek.

12 . Yer altı planlarının üç boyutlu hazırlanması zorunlu olacak.

13. Kamu ihalelerinde iş sağlığı ve güvenliğine yönelik bir kalem olacak.

14. Standartlara uygun kişisel donanım sağlamayan iş verene idari para cezası verilecek.

15. Madenler iki yoldan yer üstüne bağlanacak.

16. Maden çalışmalarında her aşama elektronik ortamda kaydedilecek. Bilgiler bilgisayara işlenecek. Aynı anda Enerji Bakanlığı’nda bilgiler geçilecek. An be an durumu takip edebilecek.

17. Maden ve inşaat sektöründe iş sağlığı teftişleri görüntülü ve fotoğraflı olacak. Müfettişler bizzat görüntüleyecek. Acil durumlarda çıkış için fosforlu hayat hattı yapılacak.

18. Yılda 1 olan acil durum plan ve tatbikatların 6 ayda bir yapılacak. Tatbikat yapılıp bildirimle yetinilmeyecek. Sadece madenlerdeki şikayetleri değerlendirmek için ayrı bir hat kurulacak.

Bookmark and Share