İşveren Yükümlülükleri | Simurg Sağlık

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU VE YÖNETMELİKLERİ KAPSAMINDA İŞVERENİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

SIRA İŞİN CİNSİ YENİLEME SIKLIĞI İDARİ PARA CEZASI (TL)
1 İşveren, işyerlerinde risk değerlendirmesi yapar veya yaptırır. Tehlike sınıfına göre az tehlikeli, tehlikeli ve çok tehlikeli işyerlerinde sırasıyla en geç 2, 4 ve 6 yılda bir yenilenir.

3.234

Aykırılığın devamı halinde 4.851 / Ay

2 İşveren, çalışanların temel iş sağlığı ve güvenliği eğitimi almasını sağlar. Tehlike sınıfına göre az tehlikeli, tehlikeli ve çok tehlikeli işyerlerinde sırasıyla her 1, 2 ve 3 yılda bir eğitim verilir.

1.078 / Çalışan

3 İşyerleri için acil durum eylem planı yaptırır (Doğal afet, tatbikat vs) Yılda 1 kez

1.078 / her yükümlülük

Aykırılığın devamı halinde 1.078 / Ay

4 İlk yardım ve benzeri konularda uygun donanıma sahip ve bu konularda eğitimli yeterli sayıda kişiyi görevlendirir (İlk yardım eğitim merkezinden sertifikalı eğitimi alınması gerekir) 3 Yılda 1 kez, daha sonra yenileme eğitimi

1387 / Çalışan

5 Aşağıdaki hallerde çalışanların sağlık muayenelerinin işyeri hekimince yapılması sağlanmak zorundadır: a) İşe girişlerinde. b) İş değişikliğinde c) Tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde çalışacaklar için sağlık raporu. Tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde çalışacaklar, yapacakları işe uygun olduklarını belirten sağlık raporu olmadan işe başlatılamaz. Yılda 1 kez

1.078 / Ay

6 Çalışma ortamına ve çalışanların bu ortamda maruz kaldığı risklerin belirlenmesine yönelik gerekli kontrol, ölçüm, inceleme ve araştırmaların yapılmasını sağlar. Kaldırma araçları ve forkliftlerin kontrolü 3 ayda 1 kez, basınçlı kaplar 6 ayda 1 kez, diğerleri yılda 1 kez

1.617 / yükümlülük

7 Mesleki eğitim alma zorunluluğu bulunan tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işlerde, yapacağı işle ilgili mesleki eğitim aldığını belgeleyemeyenler çalıştırılamaz (mesleki eğitim alınması gerekiyor). İşe girmeden önce alınır

1.078 / Çalışan

8 İşyeri hekimi çalıştırır/hizmeti alır Sürekli

5.390 / Ay

9 İş güvenliği uzmanı çalıştırır/hizmeti alır Sürekli

5.390 / Ay

10 Diğer sağlık personeli çalıştırır/hizmeti alır Sürekli

2.695 / Ay

Sürekli olarak işyeri hekimi, iş güvenliği uzmanı ve diğer sağlık personeli çalıştırma/hizmeti alma zorunluluğu aşağıda belirtilen tarihlerde zorunlu olacaktır.

İŞYERİ

ÇALIŞAN SAYISI

50’DEN AZ

50 VE DAHA FAZLASI

Kamu kurumları

30.06.2016

30.12.2012

Kapsama girmiştir

Az tehlikeli
Tehlikeli

01.01.2014

Kapsama girmiştir

Çok tehlikeli

7 Nolu hizmet hariç diğer tüm hizmetler, Bakanlıkça yetkili Simurg OSGB ve Simurg İlk Yardım Eğitim Merkezi tarafından sunulmaktadır.

Bookmark and Share