Archives for Haziran 2017 | Simurg Sağlık

Archive for Haziran, 2017

6331 Sayılı İş Sağlığı Güvenliği Kanunu Kısmen Erteleniyor

Salı, Haziran 20th, 2017

kanunlar

6331 Sayılı İş Sağlığı Güvenliği Kanunu, 50’den Az Çalışanı Olan Az Tehlikeli Sınıfta ve Kamu Kurumlarında 3 Yıl Erteleniyor

 

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Yasasına göre az tehlikeli sınıfta faaliyet gösteren ve 50 altı çalışanı olan işletmeler ile kamu kurumları için Temmuz 2017’den Temmuz 2020’ye üç yıl erteleme yapılmasına ilişkin düzenleme teklifi 18.06.2017 Pazar günü TBMM Genel Kurulun’un 110. birleşiminde görüşülen torba kanun teklifi kapsamında kabul edilmiştir. Yapılan bu değişiklik henüz Cumhurbaşkanlığınca onaylanmamış ve Resmi Gazetede yayınlanmamıştır. Kanunda yapılan değişiklik şu şekildedir:

 

50’den az çalışanı bulunan ve az tehlikeli sınıfta yer alan iş yerlerinde; (işe giriş, periyodik muayeneler ve tetkikler hariç) iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri, işverenler veya işveren vekilleri tarafından (İSG sertifikası olması şartıyla) yürütülebilecek. 50’den az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan iş yerleri de (işyeri hekimleri yerine) aile hekimleri ve kamu sağlık hizmeti sunucularından hizmet alabilecek. 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun, “iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri” ile “iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin desteklenmesi” hükümleri, 1 Temmuz 2017 yerine 1 Temmuz 2020’de yürürlüğe girecek.

 

Bu düzenleme ile 2017 ‘den 2020‘ye 3 yıl erteleme yapılan kısım; İSG-Katip sisteminde işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı için İSG-Katip ataması yapılarak, işyerlerinin periyodik ziyaretlerle olası meslek hastalıkları ve iş kazalarına karşı önleyici yaklaşımla profesyonel hizmetler alınmasıdır. Ancak işveren veya yetkili işveren vekili “İSG Sertifikasına” sahip yetkili ise İSG yükümlülüğünü yetkili OSGB’den almadan kendisi de yapabilecektir

 

2017‘den 2020‘ye yapılan bu 3 yıl ertelemeye rağmen aşağıda bazı başlıkları verilen hizmetler OSGB firmalarından alınmaya devam edecektir. Hali hazırda OSGB firmalarıyla sözleşme yapmış olan firmalar cezai müeyyidesi olan yasal bir zorunluluk olmasa da bir gereklilik olarak İSG hizmeti almaya devam edebilecekleri gibi aşağıda bazı başlıkları verilen zorunlu hizmetleri alarak sadece İSG-Katip atamasını kaldırabilirler.

1. İSG Risk Değerlendirme Raporu Hazırlanması

2. Acil Durum Planları, yangınla mücadele, ilk yardım eğitimi
3. Tüm Çalışanların Sertifikalı İSG Eğitimi Alınması
4. Acil Durum Tahliye Eğitimi ve Tatbikatı (Yılda 1)
5. Koruyucu donanım ve ekipmanların belirlenmesi, tedariği, eğitimi
6. İSG Talimatları, görev tanımları ve prosedürlerin hazırlanması
7.  İşyerinde kullanılması gereken iş güvenliği işaretlerinin belirlenmesi

8. Ortam ölçümleri, mühendislik kontrolleri ile işe/işyerine özgü diğer İSG gereklilikleri.

 

İşverenler Hangi Hallerde Sıkıntı Yaşar?

Meslek Hastalıkları, İş Kazaları, Çalışan Şikayeti, Denetim, Sigorta işlemleri, Yangın gibi afetlerde; işverenden İSG kanunu yükümlülükleri sorgulanacaktır.

 

Tehlike Sınıfınızı Biliyor musunuz?

  • Az Tehlikeli Sınıflar; Eczaneler, Lokantalar, Oteller, Okullar, Yurtlar, Perakende Mağazalar, Marketler, Apartmanlar, Büroda hizmet verenler (avukatlar, muhasebeciler, gümrükçüler, emlakçılar, reklam ajansları…)  Basit tarzda tekstil imalatı ve gıda imalat ve satış işleri vb…
  • Tehlikeli Sınıflar; Dişçiler, Kuaförler, kasaplar, ayakkabı ve mobilya gibi bazı fabrikalar…
  • Çok tehlikeli sınıflar; Yapı Sektörü, Maden – Metal – Kimya Sanayi, Hastaneler…için İSG Kanunu tam kapsamlı bir şekilde uygulanmaya devam edilmektedir.

 

İşletmenizin Tehlike Sınıfını öğrenmek için buraya tıklayınız.

 

Simurg OSGB olarak İş sağlığı ve güvenliğini yasalarının çalışanların aleyhine esnetilmesinin veya kanunun ertelenmesinin bir çözüm olmadığı kanaatindeyiz. İSG çalışmalarının işverenler açısından kaliteyi ve verimliliği artıran bir yatırım olarak görülmesi gerektiğine inanıyoruz.

İşyerlerinde gerekli önlemler alınarak iş kazaları %98, meslek hastalıkları ise %100 oranında önlenebildiği bilimsel olarak kanıtlanmıştır. İSG kanunu yükümlülükleri büyük işletmeleri ilgilendirmesinden daha çok küçük işletmeleri ilgilendirmektedir. Çünkü büyük kurumlar zaten toplam kalite yönetiminin gereği olarak iş sağlığı güvenliğini güvence altına almaktadırlar.

 

Çalışma dünyasında az tehlikeli sınıflarda faaliyet göstere işyerlerinde iş kazaları ve meslek hastalıklarının olmadığı yanılgısı hakimdir. Halbuki ofiste bütün gün bilgisayar ve telefon başında hareketsiz çalışan birisinde kas, iskelet, solunum ve kan dolaşımı sistemi bozuklukları, gözlerde bozulma, ses teli nodülü, kulaklarda iltihaplanma durumları tespit edilmektedir. Çalışma ortamında düşüp yaralanmalar yaşanmakta, üst dolaptan bir klasör alınırken merdiven kullanılmayıp, koltuk ve masaya çıkılması suretiyle düşülerek ölümle sonuçlanan kazalar istatistik raporlarıyla ortaya konmuştur.

 

İŞ KAZALARINI ÖNLEMEK, BEDELLERİNİ ÖDEMEKTEN DAHA UCUZDUR!

Simurg OSGB

 

Bookmark and Share