Archives for Aralık 2013 | Simurg Sağlık

Archive for Aralık, 2013

ÇSGB’nin İSG Destek Primleri Uygulaması Hangi Yaraya Merhem Olacak?

Salı, Aralık 24th, 2013

3_Roadblock

 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bugün (24.12.2013) İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinin Desteklenmesi hakkında yönetmelik yayınladı. Ancak yönetmelik birçok tartışmayı da beraberinde getirdi. Bizler, aylar önce bu yönetmelik tasarısına karşı görüşlerimizi bildirmiştik.  Ancak görülüyorki Bakanlık, konu paydaşlarının görüşlerini dikkate almamış.

 

 

 

Bu Destekten Kimler Faydalanabilir?

  • Çalışan sayısı 1-9 arası olan ve tehlikeli/çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri
  • SGK primlerini düzenli ödeyen işverenler
  • Kaçak işçi çalıştırmayan işverenler
  • Aldığı hizmeti İSG-KATİP üzerinden bakanlığa bildiren işverenler

bu destekten faydalanabilecek.

Destek Tutarı Ne Kadar?

  • Destek tutarı çalışan başına aylık ortalama 15 TL. Bu desteği alabilmek için işverenin muhasebe veya İK servisinin zamanında gerekli bildirimleri yapması ve süreci takip etmesi gerekiyor.
  • Destek tutarı 3 aylık dönemler halinde hesaplanıyor ve 5 ay sonra işverenin eline geçiyor.

İşverenler Ne yapacak?

Destek tutarının azlığı ve bürokrasinin çokluğu nedeniyle birçok işveren/muhasebeci bu zahmete girmeyecektir.

Ayrıca çalışan sayısı 9-11 aralığında olan işverenler 6486 sayılı Kanunda öngörülen sigorta primi teşvikinden faydalanmak için çalışan sayısını 10’un altına düşürmemeye özen göstermektedirler. Zira ÇSGB, çalışan başına brüt ücretten %6 SGK prim desteği sağlamaktadır. Bu da asgari ücret için 60 TL gibi bir rakama tekabül etmektedir.

Bu durumdaki hiçbir işveren çalışan başına 60 TL destekten vazgeçip çalışan sayısını 10 kişinin altına düşürerek 15 TL olan İSG destek primine tevessül etmeyecektir. Bu nedenle Bakanlığın yapmış olduğu bu düzenleme güdük doğmuştur.

Çalışan sayısı 10’a yaklaşmayan işverenlerin yukarıda anılan bürokratik nedenlerle bu desteği alıp alma konusundaki yaklaşımını da zamanla göreceğiz.

İlgili yönetmeliğe buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

 

Bookmark and Share

İSG Denetimleri Hızlanıyor !

Çarşamba, Aralık 11th, 2013

Sadece 2013 Mayıs Ayına Kadar 38.000 İşyerinin İSG Açısından Denetlendiğini ve 59.000.000 TL Para Cezası Kesildiğini Biliyor musunuz?

denetimÜlkemizde yapılan en önemli mevzuat değişikliklerinden birisi olan 6331 sayılı İş sağlığı ve Güvenliği Yasası ile bir çok yenilik getirilmiş ve 1 Ocak 2013 itibariyle de 50 ve üzerinde işçi çalıştıran işyerlerinde yürürlüğe girmiştir. 01.01.2014 tarihinde ise 50’den az çalışanı olan tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfki işyerleri kapsama girecektir.

Ek olarak 50 işçinin altında çalışanı olan işyerlerinde de özellikle Risk Analizi yaptırmak, Acil Durum Eylem planı yaptırmak, çalışanlara İSG eğitimi verilmesi, çalışan temsilcisi atanması/seçilmesi, kişisel koruyucu donanımların temini ve kullandırılması, gerekiyor.

Ayrıca ortam ölçümlerinin yaptırılması (çalışma ortamında bulunan fiziksel, kimyasal, biyolojik, psikososyal, ergonomik ve benzeri tehlike kaynaklarının neden olduğu tehlikeler ile ilgili kontrol, ölçüm, muayene, inceleme ve araştırma çalışması yapılması) da getirilen yükümlülüklerden bir diğeridir.

İşverenlerin idari cezalar ile mağdur olmamaları için İSG hizmetlerini zamanında yerine getirmelerini önermekteyiz.

 

Bookmark and Share