Elektronik Reçete | Simurg Sağlık

Posts Tagged ‘elektronik reçete’

İŞYERİ HEKİMLERİNİN E-REÇETE YAZABİLMESİ İÇİN

Çarşamba, Aralık 13th, 2017

İşyeri hekimlerinin 01.01.2018 tarihinden itibaren e-imzalı e-reçete yazabilmeleri için aşağıda sıralanan hazırlıkları yapmaları önerilmektedir.

healthcare-1024x739[1]
  • Sağlık Bakanlığı Doktor Bilgi Bankası uygulamasında kayıtlı olması,

  • İSG-KATİP üzerinden de görevlendirilmelerinin bulunması,

  • Sosyal Güvenlik Kurumu Medula uygulamaları altında yer alan e-reçete web servisinin entegre edildiği bir otomasyon temin etmesi,

  • e-imza sahibi olması, gerekmektedir.

 

Bookmark and Share