Simurg Sağlık » Blog Archive » İsg Kurul Kara Defteri İle Tespit Öneri Defterlerinin Onaylatılması

İsg Kurul Kara Defteri İle Tespit Öneri Defterlerinin Onaylatılması

Onaylı-defter İSG KURUL KARA DEFTERİ İLE TESPİT ÖNERİ DEFTERLERİNİN ONAYLATILMASI

1) Defterlerin ilk sayfasını Firma, Hekim ve Uzman açık adları ve
unvanlarını yazarak imzalayacaklar.

2) “Sivas Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü “‘ne şirket yetkilisince
yazılmış defter onay talebini içeren bir üst yazı yazılacak.

3) “Bankalar Cad. 1. Park Sok. No: 7 Sivas” adresindeki kuruma
üst yazı ve ekinde defterlerle başvurulacak.

4) İl müdürlüğü defterleri ücretsiz olarak onaylayıp vermektedir.

Yorum bırak

nun girilmesi zorunludur